Regulament

 1. Cea de-a doua ediţie a Balcaniadei de Atletism în Sală pentru Veterani se desfăşoară la iniţiativa Federaţiei Române de Atletism cu colaborarea Comisiei Atleţilor Veterani (C.A.V.) din cadrul F.R.A.
 2. Competiția se va derula cu respectarea regulamentelor de concurs ale IAAF, EMA și WMA în conformitate cu Statutul Asociaţiei Balcanice a Atleţilor Veterani şi cu prevederile regulamentului de faţă elaborat de Comitetul de Organizare.

Locații și Program

 1. Competiția se va desfășura în Bucureşti în perioada 12-13 martie 2016, în cele trei locații de mai jos:
•  Sala de Atletism „Lia Manoliu” situată în Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu” din Str. Maior Coravu nr. 36-38
•  Stadionul  „Iolanda Balaş Soter”, situat în str. Primo Nebiolo, nr. 2, sector 1 și
•  Parcul Herăstrău, intrarea din Str. Nordului nr. 7-9
 1. Descrierea completă a modului de acces în locațiile de desfășurare a competiției sunt detaliate pe site.
 2. Programul orar al competiţiei este anunţat pe site-ul în secţiunea special dedicată.
 3. Competiția este un eveniment complex ce cumulează două sub-competiții așa cum este prezentat în cele de mai jos.
A. Campionat Balcanic de Sală – compus din:
•  Probe individuale în sală
•  Probe individuale pe stadion (aruncări lungi)
•  Probe combinate în sală (pentatlon)
B. Campionat Balcanic de Cros – cu următoarele probe:
•  Femei: 6km (35 – 49), 4km (50 – 64), 2km (65 – 90)
•  Bărbaţi: 8km (35 – 49), 6km (50 – 64), 4km (65 – 74), 2km (75 – 90)

Înscriere – Termen

 1. Termenul limită de comunicare a înscrierilor către Comitetul de Organizare este 22 februarie 2016.
 2. Nu se vor primi înscrieri mai târziu de termenul limită anunţat.
 3. Înscrierile vor fi considerate valabile doar dacă taxa de înscriere este achitată înainte de expirarea termenului limită anunţat.

Înscriere – Procedură

 1. Pentru înscriere fiecare atlet/ă va preciza în mod obligatoriu datele de mai jos.
•  Numele și prenumele
•  Sexul
•  Data naşterii
•  Probele de concurs
•  Clubul
 1. Înscrierile solicitate fără precizarea datei de naștere nu vor fi acceptate.
 2. Categoria de vârstă de stabilește în funcție de data de naștere a concurenţilor în conformitate cu regulamentul WMA (Rules of Competition), regulile 141.1 și 141.2. Categoria de vârstă este cea determinată de vârsta din prima zi a Competiției și anume 12.03.2016. Pe toată durata Competiției un atlet/ă va concura numai în această categorie de vârstă și nu alta.
 3. Pentru fiecare probă în parte se va specifica şi cel mai bun rezultat realizat de sportiv în proba respectivă după data de 01.01.2015. Această valoare este opţională însă inexistenţa sa poate determina repartizarea atletului/atletei într-o serie valorică inferioară sau repartizarea unui culoar de alergare mai puțin favorabil.
 4. Un atlet/ă se poate înscrie la maxim 4 (patru) probe individuale ale Campionatului Balcanic de Sală și suplimentar la proba combinată (pentatlon). Pentru prevenirea accidentărilor este recomandat a nu se opera înscrierea la mai mult de două probe individuale într-o zi.
 5. Independent față de probele anterioare un atlet/ă se poate înscrie la proba de cros din cadrul Campionatului Balcanic de Cros.
 6. Independent față de probele anterioare un atlet/ă poate concura la ambele probe de ștafetă. Înregistrarea echipelor pentru ștafetă este posibilă cel târziu cu două ore înainte de startul probei.
 7. Exemple de înscrieri corecte.
•  Înscrierea la cros, pentatlon, 60m, înălțime, prăjină, disc este corectă.
•  Înscrierea la disc, ciocan, suliță, greutate, cros este corectă.
•  Înscrierea la 3000m marș, 3000m, 1500m, 800m este corectă.
 1. Exemple de înscrieri incorecte.
•  Înscrierea la 60m, lungime, 60m garduri, greutate, disc nu este corectă (cinci probe individuale).

Înscriere – Străinătate

 1. Pentru o bună organizare și un contact permanent al participanților cu organizatorii fiecare federație națională participantă la Competiție va comunica către Comitetul de Organizare numele conducătorului de delegaţie naţională (Team Manager) şi datele de contact (telefon, email) ale acestuia până cel mai târziu pe 1 februarie 2016.
 2. Atleții din străinătate se vor înscrie și vor efectua plățile corespunzătoare prin contactarea federațiile naționale.
 3. Atleții din străinătate se pot grupa și își pot desemna un lider care să-i reprezinte și care să comunice Comitetul de Organizare datele referitoare la înscriere și plată.
 4. Detaliile de plată (cont bancar, cod swift) vor fi comunicate de către Comitetul de Organizare către conducătorii de delegații (Team Manager).
 5. Tabelul cumulativ al înscrierilor va fi comunicat de către fiecare conducător de delegație (Team Manager) către Comitetul de Organizare.
 6. Tabelul cu înscrieri va respecta formatul pus la dispoziție pe site de către Comitetul de Organizare și presupune simpla completare a acestuia. Prelucrarea datelor și încărcarea lor în sistemul de management al Competiției se operează în mod automat și din acest motiv transmiterea datelor de înscriere în formate libere, necorespunzătoare, ignorând formularul pus la dispoziție de organizatori poate atrage operarea necorespunzătoare a înscrierilor fapt care nu cade în responsabilitatea Comitetului de Organizare.

Înscriere – România

 1. Atleţii din România vor transmise înscrierile către Comitetului de Organizare prin e-mail la adresa: inscriere@bavaci2016.ro, prin fax sau prin poştă la adresa specificată în pagina de Contact.
 2. Atleții români achită taxa de participare la casieria FRA / CAV sau prin transfer bancar în contul de mai jos:
Numele băncii:         BRD Bucureşti, Suc. Unirea, Sector 3
Adresa băncii:          Bld Vintilă Vodă nr. 2, București
IBAN:                       RO27 BRDE 441S V981 7086 4410
Beneficiar:                  Federația Română de Atletism, Cod fiscal 4203423
Adresa beneficiarului:  București, Str. Primo Nebiolo, nr 2, Romania
Detalii plată: taxa înscriere Balcaniada veterani 2016
 1. Pentru atleții din România Campionatul Național de Sală se derulează în cadrul Campionatului Balcanic prin întocmirea unui clasament separat ce include numai sportivi din România. Înscrierea la Campionatul Balcanic înseamnă automat înscrierea și la Campionatul Național și viceversa. Comitetul de Organizare suportă din fonduri proprii toate cheltuielile generate de premierea atleților români (diplome, medalii) în cadrul Campionatului Național.

Înscriere – Taxe

 1. Taxele de participare sunt cele din tabelul de mai jos.
Description Valoare (RON) Remarks
Taxă de înregistrare (nu include înscrierea la nicio probă de concurs)

45

Este achitată de fiecare atlet/ă înscris în competiție. Această taxă nu include nicio probă de concurs.
Probă în sală

22,5

Orice probă în sală (cu excepția ștafetelor pentru care nu se percepe taxă).
Probă pe stadion

22,5

Orice probă de aruncări lungi organizată pe stadion.
Cros

45

Proba din cadrul Campionatului de Cros.
Pentatlon

112,5

Suma a 5 (cinci) probe individuale.
Taxă control doping

5

Este achitată de fiecare atlet/ă înscris în competiție. Această taxă este utilizată pentru operarea de controale anti-doping.

 

Înscriere – corecții

 1. Comitetul de Organizare trebuie să fie informat asupra oricăror modificări în datele celor înscrişi până cel târziu la şedinţa tehnică din data de 11 martie 2016. Aceste modificări se referă la corecții asupra datelor personale ale atleților deja înscriși. Nu sunt acceptate în cadrul corecțiilor menționate înscrieri noi sau schimbarea probelor de concurs.
 2. Ulterior ședinței tehnice nu mai este acceptată semnalarea de corecțiile așa cum au fost detaliate mai sus.
 3. Listele de start vor fi publicate pe site-ul competiţiei cu cel puţin 3 (trei) zile înainte de începerea competiției.
 4. Şedinţa Tehnică, la care sunt invitați conducătorii de delegaţii, se va ţine pe data de 11 martie 2016, orele 18:30 în sala de consiliu a Federaţiei Române de Atletism din Str. Primo Nebiolo nr. 2, Sect 1. Orice posibilă schimbare a orei și locației de derulare a ședinței tehnice va fi anunţată din timp către conducătorii de delegații.
 5. Confirmarea înscrierilor (validare). Conducătorii de delegaţii sau atleţii vor confirma participarea celor înscriși până cel mai târziu la şedinţa tehnică. Taxa de înregistrare nu se returnează în cazul renunțării la una sau mai multe probe de concurs sau în cazul anulării vreunei probe (aruncări lungi) din cauze meteorologice.

Control Doping

 1. Pentru organizarea unei competiții la nivel european și mondial Comitetul de Organizare a inclus măsuri de control anti-doping finanțate din taxa de înscriere precum și din fonduri proprii. Se vor efectua între 6 și 10 teste anti doping asupra atleților care realizează performanțe de excepție, recorduri, salturi spectaculoase de performanță etc. Selectarea atleților care vor fi supuși controlului anti-doping se va face în spiritul celor enunțate și este la latitudinea Comitetului de Organizare.
 2. Conducătorii de delegații sunt consideraţi răspunzători pentru existenţa declaraţiilor privind starea de sănătate a fiecărui atlet în parte şi acordul pentru recoltarea probelor biologice aferente controlului anti-doping de la atleţii pe care îi înscriu în concurs.
 3. Refuzul unui atlet de a participa la controlul anti-doping atrage în mod automat excluderea din concurs și comunicarea incidentului către federațiile: națională, balcanică, europeană și mondială în vederea sancționării disciplinare.
 4. Persoana fizică sau juridică ce va solicita controlul anti-doping al vreunui competitor va fi obligată să achite anticipat taxa de analize de 1500lei pentru fiecare caz supus controlului.

Echipament

 1. Pachetele (kit) de concurs împreună cu numerele de concurs vor fi distribuite de către Comitetul de Organizare către conducătorii de delegații în conformitate cu listele de înscrieri transmise. Rugăm fiecare atlet participant să se intereseze din timp cine este conducătorul delegației sale, cum poate fi contactat și cum poate intra în posesia kit-ului de concurs de la acesta.
 2. Toţi competitorii vor primi câte două numere de concurs care vor trebui aplicate pe faţa şi, respectiv, spatele tricoului.
 3. Concurenţii la probele de săritura în înălţime şi săritura cu prăjina vor face excepţie de la această regulă şi pot purta un singur număr, fie pe faţă fie pe spate.
 4. Pentru echipele de ştafetă se vor distribui numere de concurs suplimentare purtând însemnele ţărilor respective şi care vor fi înmânate atleților imediat înainte de probă. Aceste numere de concurs ce indică țara competitorului vor fi purtate în mod obligatoriu, chiar dacă numele țări este menționat pe echipamentul atletului.
 5. Numerele de concurs nu se vor îndoi, deteriora sau schimba între atleţi, nerespectarea acestei reguli ducând la descalificare.
 6. Toţi atleţii trebuie să concureze în echipamentul sau culorile echipei naţionale pe care o reprezintă.

Proceduri

 1. În imediata apropiere a fiecărei locații de concurs se află zone destinate încălzirii atleților. Nu se va permite accesul pentru încălzire în incinta de concurs. Nerespectarea acestei reguli atrage în mod automat eliminarea din concurs.
 2. Amenajări de vestiar vor fi puse la dispoziţia atleţilor.
 3. Toţi concurenţii se vor prezenta în Camera de Apel  (Call Room) – spaţiu amenajat special – cel mai devreme cu 30 de minute și cel mai târziu cu 15 minute înaintea probei de concurs.
 4. Arbitrii vor identifica atleții după numerele de concurs şi le vor verifica echipamentul.
 5. Sportivilor care nu se vor prezenta la timp în Camera de Apel nu li se va permite să concureze.
 6. Echipamentul admis este format din cuiele încălţămintei care pentru probele de pistă pot să fie doar de formă aciculară (formă de ac) sau piramidală şi nu vor depăşi 9mm. Pentru celelalte probe lungimea cuielor de călcâi este limitată la 9mm cu excepţia probelor de săritură în înălţime, săritură cu prăjina sau suliţă unde lungimea este limitată la 12mm.
 7. Toţi concurenţii se vor deplasa din Camera de Apel în sectorul de concurs conduşi de către un arbitru.
 8. Comenzile de start vor fi date în limba engleză în conformitate cu regulamentul IAAF.
 9. Alergătorii vor putea pleca atât din poziţia block-start cât şi din picioare, după preferinţă
 10. Atleţii ce vor lua startul greşit de două ori în cadrul aceleași probe vor fi eliminați din concurs.
 11. Pe durata competiţiei se vor utiliza block-start-uri cu senzori, aparatură de cronometrare electronică și echipament de foto-finish.

Ștafete

 1. Echipele de ştafetă se vor alcătui de prin comasarea a câte două grupe de vârstă pentru bărbaţi şi, respectiv, femei după cum urmează: 35-44, 45-54, 55-64, 65-74 şi 75+.
 2. Înscrierile pentru probele de ștafetă vor fi comunicate Comitetului de Organizare la fața locului de către conducătorii de delegații (Team Manager) cu cel târziu cu 3 (trei) ore înainte de începerea probei.
 3. O ţară poate fi reprezentată de mai multe echipe într-o categorie de vârstă a unei probe de ștafetă însă după terminarea probei o singură echipă (cea cu cel mai bun rezultat) va fi păstrată în competiție celelalte fiind retrase în mod automat din competiție (OOC).

Premiere

 1. Pentru probele desfășurate în sală ceremoniile de premiere vor avea loc în Sala de Atletism „Lia Manoliu” după aproximativ 30min de la afişarea rezultatelor.
 2. Pentru probele desfășurate pe stadion (aruncări lungi) și în parc (cros) ceremoniile de premiere vor avea loc a doua zi – duminică 13.03.2016 – în Sala de Atletism „Lia Manoliu”, la solicitarea premiaților. Atleții care nu pot participa a doua zi la premiere sunt invitați să se adreseze Comitetului de Organizare imediat după terminarea probei pentru a intra în posesia diplomelor sau medaliilor corespunzătoare.

Dispoziții finale

 1. Competiţia va fi arbitrată de arbitri din România.
 2. Autoritatea executivă pe durata competiției aparţine Directorului de Concurs.
 3. Toate contestaţiile vor fi judecate de către un juriu numit de către Comitetul de Organizare.
 4. Contestaţiile trebuie să fie înaintate în termen de cel mult 30 de minute din momentul în care se anunţă rezultatele.
 5. Orice contestaţie va fi însoţită de avansarea unei sume de 450lei pentru a fi acceptată. În caz de respingere a contestaţiei suma nu va fi returnată, constituindu-se în taxă de deliberare a juriului.
 6. Pe durata competiţiei organizatorii vor asigura asistenţă medicală de urgenţă. La nevoie se pot solicita și intervenţii de urgenţă apelând serviciile 112.
 7. Atleţii îşi asumă prin semnătură riscurile de sănătate pe care le presupune participarea la această competiţie. Organizatorii declară că nu sunt răspunzători pentru eventualele urmări nefavorabile asupra stării de sănătate a concurenţilor sau pentru pierderea obiectelor personale pe durata sau ca urmare a participării la Competiție.
 8. Prin participarea la Competiție fiecare concurent consimte că nu are nici o pretenție față de organizatori pentru folosirea imaginilor foto și video realizate în timpul Competiției, imagini în care concurentul este surprins, cu angajamentul ferm al organizatorilor că nu vor folosi aceste imagini în alte scopuri decât promovarea Competiției, la elaborarea afișelor, diplomelor sau pentru alte materiale informative dedicate promovării mișcării atletice.

 

FRA – CAV 2016