Inscrieri

Termenul limită de comunicare a înscrierilor către Comitetul de Organizare este 22 februarie 2016.
Nu se vor primi înscrieri mai târziu de termenul limită anunţat.
Înscrierile vor fi considerate valabile doar dacă taxa de înscriere este achitată înainte de expirarea termenului limită anunţat.

Pentru înscriere fiecare atlet/ă va preciza în mod obligatoriu datele de mai jos.

• Numele și prenumele
• Sexul
• Data naşterii
• Probele de concurs
• Clubul

Înscrierile solicitate fără precizarea datei de naștere nu vor fi acceptate.

Atleţii din România vor transmise înscrierile către dl. Nicu Sdrula, tel. 0721.762.448 sau prin e-mail la adresa: inscriere@bavaci2016.ro ori prin poştă la adresa specificată în pagina de Contact.

Un atlet/ă se poate înscrie la maxim 4 (patru) probe individuale ale Campionatului Balcanic de Sală (probă în sală sau pe stadion) plus proba combinată (pentatlon) plus proba de cros plus cele două ștafete.

Pentru fiecare probă în parte se va specifica şi cel mai bun rezultat realizat de sportiv în proba respectivă după data de 01.01.2015. Această valoare este opţională însă inexistenţa sa poate determina repartizarea atletului/atletei într-o serie valorică inferioară sau repartizarea unui culoar de alergare mai puțin favorabil.

Taxele de înscriere sunt cele din tabelul de mai jos.

Description Valoare (RON) Remarks
Taxă de înregistrare (nu include înscrierea la nicio probă de concurs)

45

Este achitată de fiecare atlet/ă înscris în competiție. Această taxă nu include nicio probă de concurs.
Probă în sală

22,5

Orice probă în sală (cu excepția ștafetelor pentru care nu se percepe taxă).
Probă pe stadion

22,5

Orice probă de aruncări lungi organizată pe stadion.
Cros

45

Proba din cadrul Campionatului de Cros.
Pentatlon

112,5

Suma a 5 (cinci) probe individuale.
Taxă control doping

5

Este achitată de fiecare atlet/ă înscris în competiție. Această taxă este utilizată pentru operarea de controale anti-doping.

Atleții din România vor achita taxa de înscriere în contul:

IBAN: RO27 BRDE 441S V981 7086 4410
Detalii plată: taxa înscriere Balcaniada veterani 2016
Numele băncii: BRD Bucureşti, Suc. Unirea, Sector 3
Adresa băncii: Bld Vintilă Vodă nr. 2, București
Beneficiar: Federația Română de Atletism, Cod fiscal 4203423
Adresa beneficiarului: București, Str. Primo Nebiolo, nr 2, România

Înscrierile vor fi publicate pe site cel târziu la data de 1 martie 2016.

Listele de start vor fi publicate pe site cel târziu la data de 8 martie 2016.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Regulamentul Competiției.